Part of former Buffalo River bridge demolished in South Buffalo